Volby děkana PřF UP

17. leden 2018, 13:00 – 15:00

Druhé kolo voleb

Volební komise Akademického senátu PřF UP uzavřela kandidátní listinu pro děkanské volby, které se uskuteční 17. ledna 2018.

Seznam kandidátů:

  • doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
  • prof. RNDr. Ivo Frébort, Ph.D., CSc.
  • doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
  • doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
  • prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Kandidáti svůj volební program představí na shromáždění ve středu 10. ledna od 13:00 v aule PřF UP. Otázky pro kandidáty je možné zasílat předem (do 8. ledna) na adresu volbadekana2017@email.cz.

Programové teze budou zveřejněny na stránce AS PřF UP.

Pořádá

Akademický senát PřF UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP

Přílohy