Slavnostní akty UP

8. prosinec 2017

Promoce absolventů doktorského studijního programu a předání jmenovacích dekretů docentům

Promoce absolventů doktorského studijního programu Lékařské fakulty UP, Právnické fakulty UP, Fakulty tělesné kultury UP a předání jmenovacích dekretů docentům, kteří se habilitovali na Lékařské fakultě a Právnické fakultě UP, se uskuteční v 10:00.

Promoce absolventů doktorského studijního programu Filozofické fakulty UP, Přírodovědecké fakulty UP, Cyrilometodějské teologické fakulty UP, Pedagogické fakulty UP a předání jmenovacích dekretů docentům, kteří se habilitovali na Filozofické fakultě UP, Přírodovědecké fakultě UP, Cyrilometodějské teologické fakultě UP a Pedagogické fakultě UP, se uskuteční ve 12:00.

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

Aula Právnické fakulty UP

Přílohy