Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru

1. prosinec 2017 - 2. prosinec 2017

Druhý seminář z cyklu Psychosomatika

Účastník získá přehled o nejčastěji se vyskytujících psychosomatických syndromech podle diagnostického rozdělení Mezinárodní klasifikace nemocí - duševních a behaviorálních poruch (MKN-10) a Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické asociace, 5. vydání (DSM-5). Získá znalosti o zvláštnostech vedení diagnostického či anamnestického rozhovoru u psychosomatických, případně alexithymických pacientů/klientů, s ohledem na jejich převažující obranné mechanizmy. Problematika bude názorně ilustrovaná na kazuistikách, na kterých si účastníci mohou procvičit zjišťování psychosomatických symptomů a syndromů, a utváření konceptu pravděpodobného mechanizmu vzniku onemocnění, rozpoznávání faktorů, které mohou hrát roli v etiopatogenezi vzniku a udržování onemocnění.

Podrobnější informace

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Místo

CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc

Přílohy