Prezentace kandidáta na děkana PřF

30. listopad 2017, 14:00 – 16:00

Představení volebního programu prof. Fréborta a diskuse s akademickou obcí

Jediný kandidát na děkana Ivo Frébort představí akademické obci v Laudonově sále v Pevnosti poznání volební program pro příští čtyři roky. Zájemci mohou své dotazy adresovat na volbadekana@email.cz, a to do 28. listopadu.

Pořádá

Přírodovědecká fakulta UP

Místo

Pevnost poznání, Laudonův sál

Přílohy