Přednáška odbornice na motoriku dětí dr. Elizabeth Webster

27. listopad 2017, 13:15 – 14:00

Přednáška "Fundamental motor skills and physical activity behaviors in American children: Research, Trends and Issues" pro pedagogy a další zájemce z UP

Dr. Elizabeth Webster z University of Louisiana patří k významným odborníkům specializujícím se na oblast motorických kompetencí jako faktoru podpory zdraví dětí. Její výzkumné aktivity jsou cíleny na motoriku a pohybové chování populace v předškolním a mladším školním věku a kompetence v oblasti motorických dovedností. Zkoumá vztahy mezi pohybovou aktivitou, pohybovými dovednostmi a akademickými schopnostmi dětí a také mediátory, které podporují zapojení dítěte do pohybových aktivit. Zabývá se také školními programy, které jsou zaměřeny na dosažení pozitivních efektů v oblasti zdraví dětí, např. snížení dětské obezity a zvyšování fyzické aktivity, fitness a dále na psychologické proměnné související se zdravím dětí. 

Pořádá

Katedra primární a pre-primární pedagogiky PdF UP

Místo

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo náměstí, učebna P31

Přílohy