Výroční přednáška k poctě J. L. Fischera

22. listopad 2017, 10:00 – 11:00

Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.

24. výroční přednášku k poctě J. L. Fischera s názvem Nutraceutika v prevenci chronických onemocnění prosloví na slavnostním zasedání akademické obce UP prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. profesor biochemie LF UP, vědec a vysokoškolský pedagog, člen Royal Society of Chemistry (UK) a European Phytochemical Society.

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

Umělecké centrum UP, kaple Božího Těla

Přílohy