Betrothal according to the Decretum Gratiani commentary Huguccio's Summa decretorum

20. listopad 2017, 14:00 – 15:00

Přednáška Mgr. Oksany Bandrovské, Ph.D. z cyklu cyklu přednášek zahraničních odborníků - CRP Sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků s využitím IT technologií

Přednášku v anglickém jazyce prosloví Mgr. Oksana Bandrovska, Ph.D.

Anotace přednášky:

Huguccio in his commentary to Gratian’s opus magnum – in the Summa decretorum pays considerably much more attention to the engagement than Gratian in his Decretum. Huguccio defines betrothal through shifting it from Gratian’s matrimonium initiatum to desponsatio de praesenti/de futuro. Aside of defining engagement, he dedicates substantial amount of time and attention to classification of engagement into two kinds, and defining each one of them. Huguccio as well elaborates to the big extant on the importance of subarration, and raises up the question of parental voice significance in contracting betrothal.

Pořádá

Cyrilometodějská fakulta UP

Místo

Cyrilometodějská fakulta UP, Univerzitní 22, učebna UN-KCD (5. podlaží)

Přílohy