Badatelské úlohy a jejich využití ve výuce matematiky

20. listopad 2017, 13:30 – 15:30

Didaktický seminář

Přednášející: RNDr. Libuše Samková, Ph.D. Katedra matematiky Pedagogické fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pořádá

Katedra matematiky PdF UP

Místo

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, posluchárna N24

Přílohy