Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad 2017, 10:45 – 11:30

Pietní akt uctění Dne boje za svobodu a demokracii s položením věnců a kytic k Památníku bojovníků za svobodu a demokracii

Program pietního aktu:

10:45
shromáždění zástupců města, kraje, Univerzity Palackého v Olomouci, Armády ČR, spolků a sdružení

11:00
zahájení pietního aktu
položení věnců a kytic
proslovy zástupců Statutárního města Olomouce a Univerzity Palackého v Olomouci
státní hymna

Pořádá

Magistrát města Olomouce

Místo

prostory před Právnickou fakultou UP

Přílohy