Ploidní variabilita v rostlinných populacích, její evoluční příčiny a důsledky

15. listopad 2017, 16:45 – 18:00

Přednáška

Martin Čertner (Katedra botaniky, PřF UK, Praha) nás zasvětí do problematiky cytotypově smíšených popualcí rostlin.

 

botany.upol.cz

Pořádá

Katedra botaniky PřF UP

Místo

Šlechtitelů 27, Olomouc, sál SE-504

Přílohy