Kulatý stůl katedry matematiky

13. listopad 2017, 14:00 – 17:00

Beseda studentů s pozvanými hosty

Pozvaní jsou:
Mgr. Jan Raška, ředitel gymnázia Jakuba Škody v Přerově
RNDr. Anna Dobrovolná, ředitelka ZŠ Demlova Olomouc
Mgr. Miroslava Poláchová, učitelka matematicky zaměřených tříd na ZŠ Stupkova
Mgr. Šárka Glacnerová, učitelka matematiky na ZŠ Stupkova
Mgr. Jan Wossala, učitel matematiky na ZŠ Heyrovského
Mgr. Lenka Janská, učitelka matematiky na ZŠ Velká Dlážka Přerov.

katmat.upol.cz

Pořádá

Katedra matematiky PdF UP

Místo

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5; učebna P28

Přílohy