Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

1. listopad 2017, 16:00 – 18:00

Odborné přednášky

Ústav patologické fyziologie LF UP

Koordinátor: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

Ústav patologické fyziologie LF UP 2014–2017

Program:

 1. Představení ústavu a jeho programu (15 min.)
  Petřek M.
 2. Kouření tabáku z pohledu molekulárního biologa (15 min.)
  Navrátilová Z.
 3. RNA-vazebné proteiny (10 min.)
  Novosadová E.
 4. Využití software Moodle na Ústavu patologické fyziologie (10 min.)
  Zástupci vyučujících ústavu

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, malá levá posluchárna

Přílohy