Aktualizováno: Informace pro zaměstnance a studenty UP po vyhlášení nouzového stavu v ČR

úterý 17. březen 2020, 9:45

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Režim studentů a uzavření univerzitních prostor, knihoven a bister FreshUP

Na celé Univerzitě Palackého i nadále trvá striktní zákaz kontaktní výuky ve všech formách definovaných zde, a to nově až do odvolání.

Od pátku 13. 3. platí striktní zákaz vstupu studentů do univerzitních prostor – vyjma prostor kolejí a menz, včetně těch situovaných na fakultách. Bistra FreshUP budou od pátku 13. 3. uzavřena.

(Aktualizováno 16. 3.) Tento zákaz se na základě posledních opatření ze strany MŠMT týká i účasti studentů na zasedání fakultních senátů, akademického senátu a dalších orgánů akademické samosprávy (Správní rada, Vědecká rada, Rada pro vnitřní hodnocení, ...). Zúčastnit těchto zasedání se mohou pouze studenti, kteří mají alespoň částečný pracovní úvazek na UP. Pro studenty bez pracovního úvazku se u AS UP počítá s možností připojit se přes online platformu.

S platností od pátku 13. 3. od 8:00 nově dochází k uzavření všech univerzitních knihoven pro prezenční studium. UP se bude snažit maximálně zpřístupnit vybrané služby Knihovny UP alternativními způsoby, které budou co nejdříve upřesněny.

Zakazuje se až do odvolání vysílat studenty na zahraniční pobyty a přijímat jakékoliv studenty ze zahraničí. Zároveň vyzýváme studenty, aby minimalizovali jakékoliv cestování, a to i v rámci ČR.

Koleje a menzy zůstávají nadále v provozu, pro aktuální vývoj situace sledujte pravidelně webové stránky skm.upol.cz

Rádi bychom vás ujistili, že vedení univerzity i fakult k nastalé situaci intenzivně a permanentně vyjednává a hledá řešení, která co nejméně ovlivní život a chod akademické obce na UP. Výrazná pozornost je samozřejmě věnována situaci studentů, které čekají státní či jiné závěrečné zkoušky či dokončují své diplomové práce. Prosíme vás o důvěru a trpělivost, v tuto chvíli činíme maximum potřebných a možných kroků.

Nové pokyny pro zaměstnance

V případě zaměstnanců UP jsou v platnosti všechna dosud přijatá opatření k zákazu kontaktní výuky (viz výše). Vedení UP žádá o jejich plné dodržování. Porušení těchto pravidel bude mít vážné pracovněprávní důsledky.

Služební cesty a zahraniční návštěvy na UP

S ohledem na aktuální vývoj situace a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR přistupuje vedení UP k úpravě režimu služebních cest zaměstnanců UP a zahraničních návštěv na UP:

  • Zakazuje se až do odvolání vysílání zaměstnanců na jakékoliv tuzemské i zahraniční pracovní cesty.
  • Již schválené pracovní cesty do zahraničí musí být zrušeny.
  • Zaměstnancům UP, kteří jsou v současnosti na zahraniční cestě, je potřeba pomoci s co nejrychlejším přerušení zahraničního pobytu a umožnit co nejdřívější návrat do ČR.
  • Přijímání zahraničních hostů je až do odvolání zakázáno.

Uvědomujeme si náročnost nastalé situace a komplikace, které vám způsobuje. Věříme však, že se nám ji společně podaří zvládnout. Děkujeme Vám za vstřícnost a trpělivost.

Zpět