7. workshop Center transferu technologií

1. červenec 2021 - 2. červenec 2021

Případy komercializace výstupů Proof-of-Concept

Workshopy budou probíhat formou krátkých přednášek s následnou diskuzí všech účastníků.

Všichni účastnici obdrží certifikát o absolvování.

https://7wctt.vtpup.cz

Pořádá

Vědeckotechnický park UP

Místo

VTP UP - Šlechtitelů 21, Olomouc

Přílohy