Příměstský tábor UPík

19. červenec 2021 - 23. červenec 2021

Příměstský tábor určený žákům 1. stupně ZŠ

Podrobné informace na www.ccv.upol.cz 

Pořádá

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP

Místo

Pedagogická fakulta UP

Přílohy