Art Education in the Time of Coronavirus

12. říjen 2020 - 15. říjen 2020

Mezinárodní odborná online konference zaměřená na didaktickou reflexi fungování výtvarné výchovy a kulturních či paměťových institucí během pandemie

Dovolte, abychom vás pozvali k účasti na mezinárodní odborné konferenci, jejímž cílem je odborná a didaktická reflexe fungování výtvarné výchovy během pandemie. Konference nabídne sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také teoretické uchopení toho, co jsme prožili. K účasti jsou zváni odborníci z oblasti pedagogiky a dalších sociálních a humanitních oborů, učitelé výtvarné výchovy a dalších expresivních oborů, edukátoři muzeí a galerií, umělci nebo představitelé kulturních institucí.
Konference se odehraje výhradně v kyberprostoru a organizátoři vybízejí participanty ke kreativnímu pojetí příspěvků. Webová platforma konferenčního jednání bude aktivní, „živá“ po dobu konání konference a po jejím skončení zůstane dále využitelným svědectvím o pedagogickém pohledu na pandemii a zdrojem nápadů či pedagogických podnětů. Konference je zdarma, aktivní i pasivní účastníci se musejí registrovat a na základě registrace obdrží další potřebné informace a bude jim umožněn přístup do diskusního fóra konference.

Webová platforma konference: www.inseaconference.com

Pořádá

Katedra výtvarné výchovy PdF UP

Místo

online, Umělecké centrum UP

Přílohy