Právní oddělení UP

Popis činnosti Právního oddělení UP

Právní oddělení UP poskytuje komplexně právní služby (právní poradenství, sepis právních listin včetně smluvních návrhů, zastupování UP v soudních a jiných řízeních).

Ve stručnosti Právní oddělení v oblasti poskytování právních služeb:

  • kontroluje právní náležitosti návrhů vnitřních předpisů a norem UP, s výjimkou vnitřních předpisů a norem UP souvisejících se studiem a s dalším a celoživotním vzděláváním a veřejnými zakázkami;
  • kontroluje právní náležitosti návrhů smluv/dodatků, vytváří návrhy smluv/dodatků, připravuje vzorové smlouvy, projednává návrhy smluv/dodatků, s výjimkou smluv, které tvoří součást zadávací dokumentace (u veřejných zakázek), smluv souvisejících s programem joint degree, double degree a cotutell, smluv souvisejících s dalším vzděláváním (CŽV);
  • poskytuje právní poradenství všem organizačním útvarům UP s výjimkou poskytování právního poradenství v oblasti soukromých záležitostí zaměstnanců UP a s výjimkou právních záležitostí spojených s veřejnými zakázkami a právních záležitostí souvisejících se studiem a s dalším a celoživotním vzděláváním;
  • zastupuje UP před soudy a správními orgány (pracovněprávní, občanskoprávní, správněprávní spory, trestněprávní), komunikuje s orgány činnými v trestním řízení.

Nad rámec poskytování právních služeb vykonává Právní oddělení další agendu, zejména:

  • vyřizuje žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.;
  • zveřejňuje celouniverzitní vnitřní předpisy a normy UP elektronickou cestou (zveřejnění v UPShare nebo na úřední desce), rozesílá oznámení o účinnosti nových vnitřních předpisů a norem UP, zajišťuje jejich podpis a ukládá znění podepsaných vnitřních předpisů a norem UP, zajišťuje registraci vnitřních předpisů UP na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy;
  • vkládá uzavřené smlouvy do Centrální evidence smluv UP (s výjimkou smluv týkajících se fakult, CATRIN, Oddělení veřejných zakázek, Zahraničního oddělení, VUP, KUP, VTP, SKM, CVT, PS UP);
  • zajišťuje uveřejnění zákonem určených smluv uzavřených na UP do registru smluv, řeší sporné oblasti u uzavřených smluv předaných k uveřejnění v registru smluv.

Podrobější informace

Kontakty

Vedoucí právního oddělení:

Mgr. Pavel Benda                     +420585631057           pavel.benda@upol.cz 

 

Zástupkyně vedoucího oddělení:

Mgr. Jitka Šindlerová                +420585631120           jitka.sindlerova@upol.cz 

 

Samostatní právníci:

Mgr. Martina Besedová            +420585631045           martina.besedova@upol.cz 

Mgr. Zdeněk Černohouz           +420585631049           zdenek.cernohouz@upol.cz

Mgr. Marta Heinzová                +420585631046           marta.heinzova@upol.cz

Mgr. Petr Kubačka                    +420585631154           petr.kubacka@upol.cz

Mgr. Jitka Langová                    +420585631098           j.langova@upol.cz

Mgr. Vendula Mankovecká        +420585631097          vendula.mankovecka@upol.cz

Mgr. Monika Peňázová             +420585631061          monika.penazova@upol.cz

Mgr. Radka Zedníková             +420585631163           radka.zednikova@upol.cz

Referentka právního oddělení

Mgr. Andrea Pučálková             +420585631040           andrea.pucalkova@upol.cz 

 

Asistentka právního oddělení

Eva Stehlíková                          +420585631060           eva.stehlikova@upol.cz 

 

Operátorka registru smluv

Mgr. Jiřina Bekárková               +420585631811           jirina.bekarkova@upol.cz 

 

Samostatná referentka

Andrea Vodičková, DiS               +420585631096           andrea.vodickova@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)