Zde najdete nejčastější otázky a odpovědi týkající se aktuální režimu na UP v souvislosti s pandemií covid-19. V naváznosti na vývoj situace je budeme průběžně aktualizovat a doplňovat. Pokud jste zde nenalezli svou otázku, můžete nám napsat na faq@upol.cz. Opakované dotazy zde vyvěsíme, ty individuálnější se budeme snažit zodpovědět co nejdříve, případně vás odkázat na kompetentní osoby.


Semestr, výuka, harmonogram ak. roku, poplatky za studium

Jaká opatření se budou týkat výuky v zimním semestru 2020?

(Aktualizováno 14. 10. v 11:09)

UP v tomto ohledu pravidelně komunikuje s odborníky, epidemiology a jinými specialisty a řídí se také doporučeními a pokyny ze strany ministerstva zdravotnictví. Svůj režim a svá opatření UP průběžně mění a aktualizuje na základě vývoje situace.

Momentálně platí od 10. 9. povinnost nosit ve vnitřních prostorách UP roušky. Od 14. 10. platí na základě usnesení Vlády ČR zákaz kontaktní výuky na UP. Výjimku ze zákazu kontaktní výuky má klinická a praktická výuka a praxe studentů studijních programů, které náleží do oblasti vzdělávání 35 – Všeobecné lékařství a zubní lékařství, 36 – Zdravotnické obory a 8 – Farmacie. Na některé studenty se pak vztahuje tzv. pracovní povinnost. Podrobněji zde.


Bude zimní semestr 2020 probíhat online?

(Aktualizováno 14. 10. v 11:10)

Doporučení či nařízení přechodu na online výuku jde ruku v ruce s aktuálním vývojem situace. Na základě usnesení Vlády ČR  aktuálně od 14. 10. do 1. 11. platí zákaz kontaktní výuky na UP, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů, které náleží do oblasti vzdělávání 35 – Všeobecné lékařství a zubní lékařství, 36 – Zdravotnické obory a 8 – Farmacie a také praxe studentů vykonávaná v mateřských, základních a středních školách. Podrobněji zde. Detailnější informace o režimu na vašich domovských fakultách vám sdělí fakultní informační kanály.

UP už dříve vydala manuál pro online výuku i zkoušení.


Jaké online nástroje pro výuku a videokonference má UP k dispozici?

(Aktualizováno 14. 10. v 11:12)

UP je prostřednictvím CVT aktuálně schopna nabídnout zájemcům z řad zaměstnanců UP licence pro online a univerzitou podporované platformy Zoom a MS Teams. K dispozici jsou také open source platformy Big Blue Button či Moodle, jehož serverové kapacity byly pro co největší stabilitu posíleny. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mohou zaměstnanci a studenti UP kontaktovat službu Helpdesk.

Veškerý přehled dostupných online nástrojů a návodů k práci s nimi najdete na Portálu UP a také na univerzitní Wiki.


Do kdy musím splnit studijní povinnosti za ak. rok 2019/2020?

(Aktualizováno 8. 9. v 16:42)

Mezní termín pro splnění studijních povinností za loňský akademický rok byl na základě jarní vlny pandemie prodloužen do 15. září 2020.


Ovlivní situace kolem pandemie Covid-19 vyměřování poplatků za studium?

(Aktualizováno 8. 10. 2020 v 8:53)

Univerzita Palackého v Olomouci pozastavila od 10. 3. do 17. 5. 2020 vydávání rozhodnutí o poplatku za nadstandardní dobu studia. Vydávání rozhodnutí o stanovení poplatku za studium v nadstandardní době bude obnoveno dne 18. 5. 2020 a budou vydávána pouze těm studentům, kteří naplnili podmínky pro stanovení poplatku před vyhlášením nouzového stavu a doposud jim rozhodnutí vydáno nebylo. Ostatním studentům, kterým lhůta pro stanovení poplatku nastala nebo nastane mezi 1. 3. a 31. 8. 2020, bude rozhodnutí vydáno až po 31. 8. 2020.

Na základě zvláštního zákona č. 188/2020 totiž bylo období od 1. 3. do 31. 8. 2020 vyňato ze standardní doby studia. Každý student, kterému se blíží doba, kdy by spadl do poplatkové povinnosti a nadstandardní doby studia, si tak může toto období přičíst „k dobru“. V praxi to znamená, že pokud by student, kterému doposud nebyl stanoven v daném studiu poplatek za nadstandardní dobu, například měl za normální situace povinnost platit poplatky za nadstandardní délku studia od 1. 9. 2020, díky výše uvedenému zákonu mu platební povinnost nezačne dříve než 1. 3. 2021.

Zkoušky, státnice, diplomové práce, promoce

Uskuteční se promoce, nebo se kvůli aktuální situaci budou rušit?

(Aktualizováno 21. 10. v 9:05).

S ohledem na aktuální vývoj epidemické situace i platná vládní nařízení nakonec fakulty UP s lítostí přistoupily ke zrušení všech na podzim plánovaných promocí. Odvolání těchto slavnostních aktů se týká taktéž zlatých a diamantových promocí pro absolventy slavící 50, respektive 60 let od svého absolutoria.

Diplomy si mohou studenti vyzvednout na svých studijních odděleních. Podrobnější informace naleznete na stránkách fakult, případně kontaktujte vaše studijní referentky.

Koleje, menzy

Omezují koleje nějak svůj režim?

(Aktualizováno 14. 10. v 11:16)

Na základě usnesení Vlády ČR mohou od 14. 10. na kolejích zůstat pouze:

  • studenti, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost,
  • studenti, kteří se účastní klinické či praktické výuky a praxe,
  • studenti, pro něž je vysokoškolská kolej bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., přičemž tuto skutečnost student/ka doloží prohlášením, které dodá své ubytovací referentce,
  • studenti, kteří mají pracovněprávní poměr s UP (například studenti PhD studijních programů),
  • studenti ze zahraničí,
  • studenti, kteří mají nařízenou povinnou karanténu či izolaci.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci jsou pak až do odvolání uzavřeny všechny studovny, klavírní a televizní místnosti, posilovny, modlitebny a také společenské místnosti. Stejně tak platí zákaz návštěv a není možné ani krátkodobé ubytování na přistýlce.


Můžu se odstěhovat z kolejí bez „penálí“? Je možné v aktuální situaci obdržet nějakou slevu na kolejném?

(Aktualizováno 26. 10. v 9:11)

Vedení kolejí a menz připravilo s ohledem na aktuální vládní nařízení i režim online výuky na UP pro studenty dvě varianty přerušení jejich bydlení na kolejích. Studenti mohou:

1) podat žádost o ukončení své ubytovací smlouvy do konce října, s tím, že zaplatí kolejné za měsíc říjen a nic dalšího navíc;
2) ponechat své věci na kolejích, pokoj dočasně opustit, nechat klíčky v depozitáři u kolejní referentky a platit 50 % z ceny kolejného po dobu, dokud se na pokoj opět plně nenastěhují.

Podrobnosti najdete zde.

Pochopitelně je možné i nadále pokračovat v bydlení na kolejích bez jakýchkoliv změn.


Mají koleje nějaká opatření pro šíření koronaviru?

(Aktualizováno 8. 9. v 16:48)

Koleje mají pro potřeby preventivní karantény či izolace (pozitivně testovaných) vyčleněny speciální pokoje v areálu na Envelopě a na Neředíně. Na těchto pokojích budou do dodání negativního výsledku testu bytováni také zahraniční studenti přijíždějící z rizikových, tzv. červených zemí.


Jak během aktuální situace fungují menzy?

(Aktualizováno 22. 10. v 10:42)

Univerzitní menzy zůstávají pro zaměstnance a studenty UP otevřené, stravovat se v nich aktuálně nemůže veřejnost. Tam, kde je to z kapacitních důvodů možné, je pak dle aktuálních nařízení snížen počet židlí (a tím pádem i strávníků) u jednoho stolu. Od 26. 10. mění svou otevírací dobu menza Šmeralova a menza 17. listopadu a také bistra FreshUP na FF a PřF. Podrobnosti.

Prosíme zároveň o důsledné dodržování rozestupů při případném čekání ve frontě na jídlo a svědomitou hygienu rukou před vstupem do jídelen.

Zahraniční studenti, zahraniční pobyty

Jsem zahraniční student/ka. Týkají se mě nějaká omezení při vstupu do ČR?

(Aktualizováno 8. 9. v 16:56)

Vstup zahraničních studentů je omezen aktuálně platnými nařízeními ministerstva vnitra. Záleží na tom, zdali pocházíte z tzv. zelné (nerizikové) země, či země červené (rizikové). Jste-li ze „zelené země“, můžete do ČR přicestovat v zásadě bez omezení. Pocházíte-li ze země červené, testu na covid-19 nebo karanténě se nevyhnete. Podrobnosti zde.


Má univerzita zajištěného lékaře pro zahraniční studenty?

(Aktualizováno 21. 9. v 11:13)

Univerzita se domluvila s ambulancí Vojenské nemocnice Olomouce na tom, že bude poskytovat lékařské služby novým výměnným a novým English degree zahraničním studentům. Tito zahraniční studenti se na lékaře VN mohou v případě potřeby obracet od pondělí do pátku ideálně mezi 9:00–11:00 na čísle +420 973 407 040 nebo na e-mailu kaiprovad@vnol.cz.

Knihovna, kurzy, akce, sport

Můžu i přes aktuální vládní nařízení i nadále využívat služeb Knihovny UP?

(Aktualizováno 26. 10. v 13:46)

S ohledem na aktuální nařízení Vlády ČR je od 22. 10. uzavřena Knihovna UP na Zbrojnici i všechny její pobočky na fakultách. I nadále je však možno si půjčovat knihy, a to díky tzv. „výpůjčním oknům“. Podrobnější informace k tomu, jak si knihy k výpůjčce rezervovat a jak si je následně vyzvednout, naleznete zde.


Bude Akademik sport centrum UP nějak kompenzovat nevyužité sportovní průkazy?

(Aktualizováno 8. 9. v 17:00)

Ano, existují dvě možnosti: 1) možnost vrácení peněz z nevyužitých lekcí; 2) převedení nevyužitých lekcí u vybraného sportovního programu do dalšího semestru, čímž se automaticky sníží cena za předplacený sportovní průkaz následujícím semestru. Podrobněji na webu ASC UP.


Jak bude Akademik sport centrum fungovat během omezení od 5. do 18. 10. 2020?

(Aktualizováno 2. 10. 2020 v 16:25)

Akademik sport centrum UP je s ohledem na aktuální opatření nuceno reagovat a modifikovat způsob účasti na svých sportovních programech. V období od 5. do 18. října je kapacita cvičících ve vnitřních prostorech omezena na 10 osob, proto je potřeba si místo předem rezervovat. Rezervace probíhá podle jednotlivých tělocvičen. Podrobnosti včetně registračních tabulek najdete na webu ASC UP.

Ostatní

Proč se liší opatření univerzit? Proč má UP jiný režim než UK či MUNI?

(Aktualizováno 8. 9. v 17:04)

Vysoké školy se plně řídí aktuálními nařízeními vlády, v některých dílčích aspektech nicméně může docházet k jejich odlišnému nastavení s ohledem na specifika dané univerzity či regionální situaci. Aktuální opatření na UP byly nastaveny po diskuzích s odborníky, epidemiology a specialisty. Je pochopitelně možné, že nastavená opatření se budou v průběhu podzimu v závislosti na vývoji situace měnit.


Pokud by se potvrdila nákaza covid-19 u některého ze studentů/zaměstnanců UP, bude uzavřena celá univerzita?

(Aktualizováno 8. 9. v 17:05)

UP v tomto ohledu úzce komunikuje s krajskými hygieniky, s nimiž je pravidelně ve spojení. Ve spolupráci s nimi bude UP zavádět i případná karanténní a jiná opatření v případě pozitivního nálezu covid-19 u některého ze studentů či zaměstnanců. Úplné uzavření univerzity je nicméně nepravděpodobné.


Mám oznamovat univerzitě, když mám pozitivní test na covid-19 nebo mi byla nařízena karanténa?

(Aktualizace 23. 9. v 17:46)

Ano, prosíme vás v tomto ohledu o zodpovědnost a spolupráci. Pokud máte pozitivní test na covid-19 nebo vás krajští hygienici umístí do preventivní karantény, informujte o tom koordinátora z vaší domovské fakulty nebo jednotky. Univerzita tím monitoruje situaci pro co nejlepší zvládnutí epidemiologické situace na UP a možnost předvídat a upravovat případný režim výuky. Se všemi informacemi je nakládáno maximálně diskrétně.

Soupis kontaktů na jednotlivé koordinátory naleznete zde.


Můžu jakožto zaměstnanec/zaměstnankyně UP v případě karantény či izolace pracovat z domova?

(Aktualizováno 14. 10. v 17:55)

Ano, je to možné. Možnosti dohody na práci z domova (včetně samotného formuláře pro práci z domova) jsou podrobně popsány v tomto textu. Dočtete se v něm mimo jiné o rozdílu mezi karanténou a izolací.


Proč neexistuje přesný návod na vše z rektorátu?

Univerzity nejsou centralistické jednotky a každá fakulta má svá specifika. Proto nelze shora přikázat stoprocentní režim pro všechny a je potřeba některé kroky nechat k vyřešení vedením jednotlivých fakult.