Kde naši studenti a zaměstnanci pomáhají?

4. 5. 2020

Je tisíce kilometrů daleko, a přesto pomáhá ve své vlasti. Díky internetu a mnohým komunikačním platformám se do pomoci lidem v České republice pružně zapojila Barbora Sedláková, doktorandka Klinické psychologie Filozofické...


27. 4. 2020

Pomocnou ruku v době epidemie podali potřebným také studenti cyrilometodějské teologické fakulty. Seniorům pomáhají překonat nelehkou dobu pravidelnými rozhovory po telefonu, osobně pracují v různých zařízeních a organizacích...


23. 4. 2020

Jedním z pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc, která musela v posledních týdnech bez ohledu na situaci vyvolanou pandemií Covid-19 zachovat stávající péči prakticky v neomezeném rozsahu, je Onkologická klinika. Její pacienti...


21. 4. 2020

Už od pátku 24. dubna mohou obyvatelé Olomouckého kraje pomoci v boji s onemocněním Covid-19. V Olomouci, Litovli a Uničově totiž startuje studie, jejíž účastníci na základě testování získají nejen informace o tom, zda s virem...


17. 4. 2020

Univerzitní nemocnice Martin, bratislavská klinika dětské hematologie a onkologie nebo Národní centrum zdravotních informací, i tady během epidemie koronaviru pomáhají studenti Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Do provozů...


16. 4. 2020

Právnická fakulta, její zaměstnanci a studenti, začínají šít roušky pro své zahraniční kolegy z partnerských univerzit. Akci zaštiťuje a koordinuje zahraniční oddělení fakulty. První zásilka poputuje do Francie na právnickou...


15. 4. 2020

Někdy i více než dvě stě vzorků k vyšetření na přítomnost nového typu koronaviru SARS-CoV-2 projde za den pod rukama pracovníků Ústavu mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Tamní...


14. 4. 2020

Banjo, tamburína, slamák a repertoár plný amerického folklóru. Téměř hodinový živý facebookový přenos písní v podání Davida Livingstona a jeho rodiny odstartoval v sobotu 11. dubna sérii online vystoupení, které připravilo...


10. 4. 2020

Už přes tři týdny probíhá v laboratořích Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého (ÚMTM) a Ústavu mikrobiologie LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc velkokapacitní testování vzorků na přítomnost...


9. 4. 2020

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP, respektive její 3D tiskárna zdarma tiskne ochranné štíty pro lékaře, nemocnice, sociální služby i policii. Do výzvy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyhlášené v reakci...